Zajmuję się kompleksowym przywracaniem wartości użytkowych i przyrodniczych terenom zdewastowanym.
Przygotowujemy tereny pod duże inwestycje jak i pod budowę domów jednorodzinnych.

–  rekultywacja terenów górniczych, pogórniczych
–  rekultywacja terenów pokopalnianych
rekultywacja terenów przemysłowych, poprzemysłowych
– rekultywacja terenów zdegradowanych
– zasypywanie zapadlisk, itp.

Wszystkie nasze działania wykonywane są za zgodą miejscowych samorządów oraz pod nadzorem ochrony środowiska.