Wykonujemy roboty rozbiórkowe (Wyburzenia) sposobem ręcznym, tradycyjnym (mechanicznym) oraz strzałowym wraz z utylizacją gruzu (odpadów).
Do prac wykorzystujemy sprzęt budowlany wraz z osprzętem.

Wyburzamy (wyburzenie przeprowadzamy):

– Wykonanie rozbiórki budynków, obiektów kubaturowych, budowli inżynieryjnych, konstrukcji żelbetowych i stalowych oraz instalacji przemysłowych za pomocą specjalistycznego sprzętu wyburzeniowego.
– Rozbiórka  pozostawiając część obiektu do dalszego wykorzystania
– budynki mieszkalne,
– obiekty poprzemysłowe,
– hale,
– magazyny,
– biurowce,
– kominy przemysłowe itp

W ramach prac wyburzeniowych wykonujemy recykling gruzu na kruszywa budowlane. Dysponujemy własnym sprzętem: kruszarki oraz przesiewacza co umożliwia przetworzenie powstałych odpadów na kruszywo i wykorzystania jego w dalszych (innych) pracach.

Posiadamy wiele referencji. Należymy do grona firm wyburzeniowych z doświadczeniem. Działamy na terenie śląska i województw ościennych. Rozbiórki prowadzimy ze zgraną doświadczoną ekipą.