Roboty Rozbiorkowe

Wykonujemy roboty rozbiórkowe (Wyburzenia) sposobem ręcznym, tradycyjnym (mechanicznym) oraz strzałowym wraz z utylizacją gruzu (odpadów).
Do prac wykorzystujemy sprzęt budowlany wraz z osprzętem.

Jesteśmy w posiadaniu kruszarki oraz przesiewacza co umożliwia przetworzenie powstałych odpadów na kruszywo i wykorzystania jego w dalszych (innych) pracach.

Wyburzamy:
– budynki mieszkalne,
– obiekty poprzemysłowe,
– hale,
– magazyny,
– biurowce,
– kominy przemysłowe itp

Roboty Rekultywacyjne

W czasie budowy jakiejkolwiek nieruchomości oraz  po zakończeniu prac wokół pozostaje zniszczony grunt. Przywrócenie wartości użytkowej i przyrodniczej terenów zdegradowanych w czasie budowy wymaga najczęściej użycia bardziej specjalistycznych urządzeń.

Oferujemy Państwu:

– wywóz odpadów pobudowanych

– wymianę gruntów

– spulchnianie gruntu

– niwelacje terenu

– wykopy pod oczka wodne oraz fundamenty ogrodzeniowe

Korytowanie terenu

Roboty Ziemne

– wykopy pod fundamenty,

– wykopy pod szamba

– wykopy pod oczka wodne

– wykopy pod fundamenty ogrodzeniowe

– korytowanie dróg

– nasypy, wszelkie zasypki oraz podniesienia terenu,

– wymiana gruntu,

– prace załadunkowe i rozładunkowe

Transport materiałów sypkich

Oferujemy Państwu transport kołowy materiałów sypkich oraz materiałów budowlanych, a także prace załadunkowe i rozładunkowe.

Utwardzanie terenu

Przygotowanie terenu pod budowę

Wycinka drzew

Sprzedaż kruszyw